Εισολκή Θηλών-Ανεστραμμένες θηλές των μαστών

Η εισολκή των θηλών δεν είναι σπάνια και αφορά τόσο γυναίκες όσο και άνδρες.

Η αυξητική της γάμπας είναι η τεχνική που χρησιμοποιεί είτε λίπος από το ίδιο το άτομο είτε ένθεμα σιλικόνης. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται τοποθέτηση σε ειδικά σημεία της γάμπας. Η επέμβαση γίνεται για λόγους αισθητικούς είτε μετά από τραύμα. Όσον αφορά το ένθεμα σιλικόνης είναι ένα πολύ μαλακό υλικό κατάλληλο για την περιοχή της γάμπας..

Πριν
Μετά