Φωτογραφίες πριν - μετά

Φωτογραφίες πριν - μετά

 

Ανάλογα με την περίπτωση που σας ενδιαφέρει διαλέξτε την κατηγορία με φωτογραφίες, που αποτελούν παραδείγματα σε τυπικά αποτελέσματα της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Όσοι από εσάς βλέπετε τις φωτογραφίες θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι το αποτέλεσμα στην πλαστική χειρουργική εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.