Σπίλοι (ελιές)

Δυσπλαστικοί σπίλοι

Πριν
Μετά 

αιμαγγειωμα
αιμαγγειωμα
Δυσπλαστικοί Σπίλοι
Δυσπλαστικός Σπίλος

Δυσπλαστικός Σπίλος
Δυσπλαστικός Σπίλος
Μεικτός Σπίλος
Μεικτός Σπίλος

Μελαγχρωματικός σπίλος
Μελαγχρωματικός σπίλος
Μελάνωμα
Μελάνωμα

Σμηγματορροϊκή Υπερκεράτωση
Σμηγματορροϊκή Υπερκεράτωση
Χοριακός Σπίλος
Χοριακός Σπίλος


Πληροφορίες για την επέμβαση