Πλαστική βραχιόνων

Η βραχιονοπλαστική διορθώνει το χαλαρό δέρμα στα μπράτσα και γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε χαλαρό δέρμα στην περιοχή των βραχιόνων είτε μετά από αυξομειώσεις βάρους είτε μετά από ηλικιακή χαλάρωση. Η επέμβαση έχει πολύ γρήγορη ανάρρωση και καθόλου πόνο.

Μπορεί να συνδυασθεί με λιποαναρρόφηση στα μπράτσα αλλά και με άλλες συναφείς επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής.

Πριν
Μετά
Βραχιονοπλαστική


Βραχιονοπλαστική-πλαστική στα μπράτσα

  

Πληροφορίες για την επέμβαση