ΠΡΟΦΙΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

προφιλοπλαστική
προφιλοπλαστική

Το ιδανικό προφίλ του προσώπου αφορά την αρμονία της μύτης με το πηγούνι. Όταν βρίσκεται σε καλή αναλογία τότε μιλάμε για αρμονικό προφίλ.

Υπάρχουν περιπτώσεις που είτε η μύτη είτε το πηγούνι είναι δυσανάλογα μεταξύ τους.

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και αυτό αναλύεται στην συνάντηση με τον Δρ Νώντα Καποσίτα.

προφιλοπλαστική
Δείτε το βίντεο για τις περιπτώσεις προφιλοπλαστικής, γενειοπλαστικής από τον Δρ Νώντα Καποσίτα

 

Τι επέμβάσεις περιλαμβάνει η προφιλοπλαστική

1.Μπορεί η μύτη να είναι πιο προβολική από το πηγούνι οπότε μια ρινοπλαστική θα φέρει σε αρμονία την μύτη με το πηγούνι και θα δημιουργήσει πιο αρμονικό προφίλ.

2.Μπορεί το πηγούνι να είναι υποπλαστικό δηλαδή πιο μικρό και να φαίνεται η μύτη πιο προβολική και σε αυτή την περίπτωση μια γενειοπλαστική μπορεί να δημιουργήσει το θεληματικό πηγούνι και ιδανικό προφίλ του προσώπου.

3.Μπορεί η μύτη και το πηγούνι να έχουν δυσαρμονία μεταξύ τους και σε αυτή την περίπτωση να απαιτείται ρινοπλαστική και γενειοπλαστική ταυτόχρονα για να επιτευχθεί αρμονία.

4.Υπάρχουν περιπτώσεις που το πηγούνι είναι μεγάλο και η μύτη φυσιολογική οπότε χρειάζεται επέμβαση μείωσης του πηγουνιού ή συνδυασμός με ενθέματα προσώπου κυρίως στις γωνίες της κάτω γνάθου για να επιτευχθεί αρμονία.

Μπορείτε να δείτε κάποιες από τις περιπτώσεις του Νώντα Καποσίτα

Προφιλοπλαστική περίπτωση 1:ρινοπλαστική,γενειοπλαστική και ενθέματα προσώπου

Προφιλοπλαστική περίπτωση 2:Έγινε μόνο ρινοπλαστική

Προφιλοπλαστική περίπτωση 3:Έγινε μόνο γενειοπλαστική


Γενειοπλαστική φωτογραφίες πριν μετά

 

 

Προφιλοπλαστική. Φωτογραφίες