Ασυμμετρία μαστών - Ανισομαστία Ασυμετρία

Η ανισομαστία (ασυμμετρία στήθους) ονομάζεται το διαφορετικό μέγεθος του ενός στήθους από το άλλο.

Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από περιπτώσεις με διαφορετικό πρόβλημα κάθε φορά. Στην ανισομαστία εφαρμόζουμε τις μεθόδους της πλαστικής του στήθους που έχουμε στην διάθεση μας και κάνουμε διαφορετικούς συνδυασμούς κάθε φορά ανάλογα με το πρόβλημα ασυμμετρίας της κάθε γυναίκας.

Πριν
Μετά
Ασύμμετρη ανόρθωση στήθους με ενθέματα σιλικόνης
Ασύμμετρη ανόρθωση στήθους με ενθέματα σιλικόνης

Ασυμμετρία στήθους

Ασυμμετρία στήθους
Ασυμμετρία μαστών

Ασυμμετρία στήθους με μεγάλη διαφορά μεγέθους


Ασυμμετρία μαστών


Ασυμμετρία μαστών-σωληνωτοί μαστοί

Ασυμμετρία στήθους και σωληνωτός μαστόςΑσυμμετρία μαστών

Ασυμμετρία μαστών

Πληροφορίες για την επέμβαση