Μειωτική ωτοπλαστική - Πλαστική αυτιών

Τα πραγματικά μεγάλα αυτιά είναι μια διαφορετική κατάσταση και αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα πεταχτά αυτιά

Πριν
Μετά
Μειωτική ωτοπλαστική σε άνδρα

Μειωτική ωτοπλαστική σε γυναίκα


  

Πληροφορίες για την επέμβαση