Κοιλιοπλαστική νέα μέθοδος PTS
no pain-no drain χωρίς πόνο και παροχετεύσεις

Η κοιλιοπλαστική είναι μια τεχνική της πλαστικής χειρουργικής που έχει σαν σκοπό να τεντώσει αφ'ενός το χαλαρό δέρμα της κοιλιακής χώρας μετά από εγκυμοσύνες,αυξομειώσεις βάρους λόγω δίαιτας ή χειρουργικής του στομάχου.Η τεχνική χρησιμοποιείται από τους πλαστικούς χειρουργούς σε όλο το κόσμο εδώ και πολλά χρόνια.Η κοιλιοπλαστική οδηγεί σε πολύ καλά αποτελέσματα όταν οι ασθενείς έχουν BMI (Δείκτη μάζας σώματος από 24-32).

Ένα από τα προβλήματα που συναντούν οι πλαστικοί χειρουργοί με την επέμβαση είναι η δημιουργία υγρώματος (seroma) που παρόλη την εξέλιξη και τις τροποποιήσεις της επέμβασης δεν σταματά να είναι ένα θέμα στα παγκόσμια συνέδρια της πλαστικής χειρουργικής.

Αυτός λοιπόν είναι ο κύριος λόγος που οι ειδικοί πλαστικοί χειρουργοί χρησιμοποιούν σωληνάκια-παροχετεύσεις (Drain) πρίν το τέλος κάθε επέμβασης. Οι παροχετεύσεις αυτές αφαιρούνται ανάλογα με το πρωτόκολλο του κάθε πλαστικού χειρουργού από δυο έως και επτά ημέρες μετά την επέμβαση. Εμείς αφαιρούμε τα σωληνάκια 48 ώρες μετά την επέμβαση.

Τα υγρώματα που είναι της τάξεως του 6% συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά με αυτόματη παροχέτευση και ίαση.Η κύρια αιτία του υγρώματος είναι ο κενός χώρος και ίσως η κάκωση των λεμφαγγείων.

 

Τι σημαίνει κενός χώρος-Dead space

Κενός χώρος είναι το κενό μεταξύ του δέρματος που ξεκολλάμε στην κοιλιοπλαστική από το τοίχωμα των μυών.Αυτό οδηγεί σε μιά ελεύθερη παροχή υγρού που δημιουργεί το ύγρωμα.Τα ράμματα PTS μειώνουν το χώρο αυτό και παράλληλα μειώνουν την τάση στο σημείο συρραφής,της τομής πάνω από το εφήβαιο.

Η νέα τεχνική Κοιλιοπλαστική-PTS no pain-no drain:
Τι είναι και σε τι βοηθάει;

Η νέα τεχνική συνίσταται στην τοποθέτηση ειδικών ραμμάτων PTS (progressive tension sutures) στο εσωτερικό τμήμα του δέρματος που γίνεται σε δυο διαστάσεις η μια σειρά στην μέση γραμμή κάθετα και η δεύτερη σε οριζόντιο επίπεδο σταδιακά κλείνοντας την κοιλιοπλαστική εσωτερικά από πάνω πρός τα κάτω με τα ειδικά ράμματα PTS χωρίς να αφήνουμε κενό.Σχήμα 1: σταδιακή τοποθέτηση των ραμμάτων PTSΣχήμα 2:Δείτε την διαφορά μεταξύ της παλιάς τεχνικής και της νέας πώς τοποθετούνται τα ράμματα PTS και κλείνει κάθε κενός χώρος.

Τα ράμματα τοποθετούνται στην scarpa fascia και στην fascia των μυών.Περιττό να πούμε ότι οι μύες τεντώνονται όπως γίνεται κλασσικά πάντα, και επιπλέον με τα ράμματα PTS επιτυγχάνουμε και γράμμωση στην μέση γραμμή της κοιλιάς αλλά και λέπτυνση της μέσης.Η λογική των ραμμάτων αυτών είναι να κλείσουμε κάθε ελεύθερο χώρο με αποτέλεσμα να κλείσει αεροστεγώς όλη η κοιλιά από πάνω μέχρι την τελική τομή στο εφήβαιο.

Εικόνα 3,4:Σταδιακή τοποθέτηση των ραμμάτων PTS στο χειρουργείο και κείσιμο του κενού χώρου

Αυτό έχει σαν συνέπεια την αποφυγή τοποθέτησης παροχετεύσεων -σωληνάκια (no drain).Παράλληλα τοποθετούμε ειδικό καθετηράκι κοντά στην μέση γραμμή στην fascia πλησίον του ομφαλού εσωτερικά μέσω του οποίου δίνουμε ειδικό κοκτέιλ αναλγητικών τις πρώτες ώρες αμέσως μετά την επέμβαση που οδηγεί σε μια κοιλιοπλαστική χωρίς πόνο (no pain).

Εικόνα 5: τοποθέτηση του ειδικού καθετήρα μέσω του οποίου γίνεται η έκχυση του αναλγητικού κοκτέιλ

Επιπλέον η νέα τεχνική δημιουργεί τον νέο ομφαλό χωρίς τομή μια και ράβεται στην νέα θέση με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην φαίνεται.

Σχήμα 3:Η παλιά τεχνική με εμφανή την τομή του νέου ομφαλού


Σχήμα 4:η νέα τεχνική του νέου ομφαλού όπου η τομή κρύβεται εσωτερικά και δεν φαίνεται

Μετά την επέμβαση

Η νέα μέθοδος την κοιλιοπλαστικής no pain-no drain μπορεί να γίνει επί εξωτερικής βάσεως η με παραμονή ενα βράδυ στην κλινική. Οι χειρουργημένοι ενθαρύνονται να σηκωθούν από το κρεββάτι την ίδια ημέρα και θα πρέπει να σηκώνονται 3-4 φορές την ημέρα τις πρώτες τρείς ημέρες. Μπορούν να σταθούν τεντωμένοι σε όρθια θέση σε 2-3 ημέρες. Πάντα χρησιμοποιούμε μια ειδική ελαφράς επίδεσης ζώνη κοιλίας.Βαρίες εργασίες και γυμναστική επιτρέπουμε μετά απο 4-6 εβδομάδες.

 


 


πριν

μετα

 

 

Κοιλιοπλαστική. Φωτογραφίες