Επανορθωτική χειρουργική

 

Τι είναι?

 Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 1.000.000 επανορθωτικές επεμβάσεις γίνονται κάθε χρόνο στις Η.Π.Α. Η επανορθωτική χειρουργική βοηθάει ασθενείς όλων των ηλικιών και των τύπων, είτε αυτοί είναι ένα παιδί με συγγενή ανωμαλία, είτε ένας νέος μετά από ατύχημα, είτε κάποιος ενήλικας με ογκολογικό πρόβλημα.

 

 Οι στόχοι της επανορθωτικής χειρουργικής διαφέρουν από αυτούς της αισθητικής. Η επανορθωτική χειρουργική διορθώνει διαταραχές μετά από τραύμα, λοίμωξη, όγκους, νόσο, ή συγγενή ανωμαλία στο πρόσωπο, τα χέρια ή το σώμα. Εκτελείται με σκοπό να βελτιώσει την λειτουργία ή και την εμφάνιση.

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες τέτοιων ασθενών:

 Αυτοί που έχουν συγγενή προβλήματα προσώπου, (λαγώχειλο ή λυκόστομα, αγενεσία αυτιού), άκρας χειρός (συνδακτυλίες, απουσία δακτύλων),ή σώματος (αμαστία- υποπλασία- σύνδρομο Poland), και αυτοί, που παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα αργότερα μετά από ατύχημα, τραύμα, έγκαυμα ή μετά από αφαίρεση όγκου (αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή).

λαγόχειλο
Σχιστία άνω χείλους (λαγώχειλο)
λυκόστομα
σχιστία υπερώας (λυκόστομα)

Κάποιοι ασθενείς βρίσκουν μια επανορθωτική επέμβαση, παράλληλα και αισθητική όπως, π.χ ένα πολύ χαλαρό βλέφαρο που σκεπάζει το μάτι και δημιουργεί πρόβλημα στη όραση , ή όταν οι μεγάλοι μαστοί δημιουργούν πόνους στην πλάτη και τους ώμους, ή σε ασυμμετρία προσώπου μετά από παράλυση του προσωπικού νεύρου κλπ.

Στην επανορθωτική χειρουργική κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και συζητείται  διεξοδικά με τον γιατρό κάθε φορά.